Bo Lundberg

What I like about my work is that it rarely turns out the way I had hoped.

Väggkonst från 79 kr
Hållbar produktion
Från våra konstnärer