Mareike Böhmer

I love the mixture of geometric and natural shapes, heavy textures and all kind of colors.

Väggkonst från 79 kr
Hållbar produktion
Från våra konstnärer
×