Janine Sommer

I'm addicted to colours and patterns. I especially love drawing fur and feathers.

Väggkonst från 79 kr
Hållbar produktion
Från våra konstnärer
×